Mor-rotens födelse

I Moder Jords Trädgård- Mor-Rotens födelse

Ljuset var det som kom först,
Detta var det som släckte hennes törst,
Hon steg ned och höjde Jorden,
Denna hennes Trädgård vorden.

Hon satte sin plog i marken då,
Och började med sitt sköte så,
Träd och ädla växter,
Tomater, Äpplen och gröna hängen.

Men allerhögst hon födde fram,
Sin son och dotter ur sin famn,
Den stora Mor-rot, moderns rot, (eng. Care-Root. Förklaring längre ner)
Som skulle frälsa världen från hot.

Moder Jord steg ned från sin tron,
När hon såg att världen stod i blom,
Att vilda fåglar byggde höga bon,
Djuren fyllde skogen från däld till mo.

Och i en dal hon gjorde sitt sista verk,
Hon sade till Mor-roten adjö; ”Här är min särk,
Ta min krona, förvalta mitt verk!”
Mor-roten åsåg regalierna, kände sig märkt

Moder Jord smekte dess kind i kärlek;
”Känn ej fruktan, det är ej av smälek,
Att jag ger dig makten till världen,
Jag vet att du kan, att du kommer segra på färden.

Så lade Moder Jord sig ned i den stora dalen,
Och så löstes hon upp och blev den stora lövsalen,
Där nu människor yrvaket vaknade opp,
Stärktes Mor-rotens ensliga, gudomliga hopp.

Den tog plats på Moder Jords Tron,
Och åsåg stäppen hingstar och ston,
Som vilda erövrade den väldiga dalen,
Och som hjälpte mänskorna erövra salen.

Detta var Mor-rotens första vers uttalad,
Denna vers om den allerhögstas första dagar,
Hell Den evige, Hell Mor-roten,
Hell Dess profet, Ushiri, Den evige seloten

( Submitted by Miko shrine maiden 12020)