Hatecrimes against carrots

We have incoming reports of gangs of carrots loafing about threatening turnips with potato pealers. The incidents seem to be racially motivated and the police are looking into a possible connection to the growing orange power movement.

A spokesperson asks the public to remain vigilant, but not to cater to the agenda of extremists by giving into unfounded suspiscion and hatred: “It is important that we stay united and work together to counteract any divising effect that these senseless actions may have”.

An historian at the university of C.A.R.R.O.T. emphasises the long tradition of peaceful cohabitation between carrots and turnips, which has always stood out in the Scandinavian cuisine: “We have always married well in casseroles. Our different flavors and cultures have reached a mutual height unattainable on their own”.

Our reporter tried to get a comment among membrrs of the chestnut community, but the ones he spoke to said they preferred to remain taste neutral…

Naturally however, occurrances like the ones we’ve seen these last month, raise issues about our current gun regulations. Is it too easy nowadays for anyone to accquire a potato pealer? Do we need tougher restrictions?

The spokesperson for one of the largest suppliers of potato pealers in the country disagrees: “It’s absurd”, he says, “the problem is’nt the pealer, it’s the person. A potato pealer is a tool, and like any tool it can be used without proper discretion. We as a company cannot be held responsible for the misguided actions of a few troublemakers”.

It is obvious that the matter spawns many different views and emotions. Here we believe journalism has a vital role to play as a neutral platform for rational discourse.

Art: Harenheit

Text: Paul Wahlström

Swedish version – Hatbrott mot morötter
Nya rapporter har inkommit om ungdomsgäng som driver omkring och hotar rovor med potatisskalare. Brotten tycks vara rasmotiverade och polisen undersöker gängens möjliga anknytning till den växande orange power-rörelsen. Polisens representant ber allmänheten att hålla potatisögonen öppna, men att inte spela extremisterna i händerna genom att ge vika för misstänksamhet och hat. “Det är viktigt att vi står enade och samarbetar för att motverka de polariserande effekterna av dessa vettlösa handlingar”.


En historiker vi har talat med pekar på den långa tradition av fredlig samlevnad mellan rovor och morötter som alltid härskat i det skånska köket. “Vi har alltid gått bra tillsammans i grytor. Våra respektive smaker och kulturer har lyft fram varandra”. Vår reporter har sökt en kastanj för en kommentar, men de hon talat med säger att de vill fortsätta att förhålla sig smakneutrala och avstår från vidare kommentarer.


De beklagliga händelserna har väckt frågor om våra nuvarande vapenlagar. Är det för lätt idag att komma över en potatisskalare? Behövs det skärpt reglering? Talesmannen för den största leverantören av potatisskalare förnekar detta: “det är absurt”, säger han. “Det är inte potatisskalaren som är problemet, utan den som använder den. En potatisskalare är ett verktyg, och som alla verktyg kan det missbrukas. Vi kan inte ta något ansvar för vad några enstaka galningar hittar på”.


Det är tydligt att frågan väcker känslor och åsikter. Många av de vi talat med uttrycker sin frustration med starka ord. En del ger uttryck för sin bitterhet mot myndigheterna, och sin egen maktlöshet. Journalistiken har här en vital roll som neutral plattform för en rationell diskurs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s